Borçka

Borçka, Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Artvin iline bağlı bir ilçe ve ilçenin merkezi olan kasaba. Borçka ilçesi, batısı Hopa, güneyi Artvin ve Murgul, doğusu Şavşat, kuzeyi ise Gürcistan Cumhuriyeti toprakları ile sınır oluşturan ilçenin denizden uzaklığı 36 kilometre ve rakımı 125 m.dir. Merkezinde Çoruh nehri geçer. İlçeye bağlı 1 Belediye, 4 Mahalle ve 36 köy vardır. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre toplan nüfusu 27.654’dür. İlçe merkezinin nüfusu 9.008, köy nüfusu ise 18.646 kişidir.

Borçka kasabasının çevresinin M.Ö. 2. binden bu yana yerleşme yeri olduğu tahmin edilmektedir. Tarihi boyunca farklı devletlerin egemenliği altında kalan yöre, İS 576 yılında Bizans egemenliğine girdi. 7. yüzyılda Anadolu’nun fethine girişen Araplar 655’te Borçka’ya kadar ulaştılar.

Daha sonra Gürcü Bagratlılar hanedanın yönetiminde kalan Borçka, 1461’de Trabzon’un fethinin ardından Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlı’nın son dönemlerinde Lazistan Sancağı sınırları içinde kaldı. 1877-1878 Osmanlı–Rus Savaşı’nda sonra Anadolu’nun kuzeydoğu kesimiyle birlikte Borçka da Çarlık Rusya’sı yönetimine bırakıldı. 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından Borçka ve çevresi İngilizlerce işgal edildi. İngilizlerin ayrılmasından sonra Borçka kasabası Gürcülerin eline geçti ve 1918’de kurulan bağımsız Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde kaldı. 9 Şubat l921’de, Ankara Hükümeti’nin ültimatomunun ardından, Gürcü yönetimi kasabadan çekildi. Teğmen Osman Nuri SUALP ve beraberindeki arkadaşları düşmanla çarpışarak ulaştıkları Borçka’ya ilk Tük bayrağını dikmişlerdir. 7 Mart 1921’de Borçka kasabası Türkiye sınırlarına katıldı.